Voor wie het Twents Landschap lief heeft

“Ons prachtige en eeuwenoude Twentse coulissenlandschap met haar oude eiken, houtwallen, bloemrijke weiden met koeien, kronkelende beken, oude boomgaarden en fraaie doorgezichten, dat veel bewoners van onze gemeenten van vroegere tijden nog kennen en koesteren, is steeds meer aan het verdwijnen.”

https://behoudtwentslandschap.petities.nl/

Partner in de Landschapsdeal: http://www.landschapsdeal.nl/

Stichting Behoud Twents Landschap is een bezorgde burger initiatief, oorspronkelijk opgestart door landschapsliefhebbers uit Noord-Oost Twente.

De Stichting  Behoud Twents Landschap ziet dat het Twentse platteland zowel landschappelijk als ecologisch aan kwaliteit verliest. Om een ecologische ramp te voorkomen  roept de stichting op om in actie te komen en grondeigenaren en bestuurders om verantwoordelijkheid te nemen voor het behoud van het Twentse Landschap.  Met elkaar dienen we NU maatregelen te nemen voor het te laat is. We dienen onze kinderen een fraai coulisselandschap achter te laten met een grote biodiversiteit zoals het vroeger ook was.