Voor wie het Twents Landschap lief heeft

Resultaat ingezaaide bermen langs de rondweg

Eind maart zijn in opdracht van de provincie Overijssel de bermen langs de rondweg ingezaaid. Er was naderhand de nodige scepsis, omdat er veel wit zand te zien was. “Kan daarin het bloemenzaad tot wasdom komen”, werd er vaak geopperd.

In die eerste maanden was er weinig van resultaat te zien, maar nu, pakweg eind juli, zijn grote delen van deze bermen voorzien van veelkleurige bloemen. Daarnaast zijn meerjarige bloemen zich ‘aan het nestelen’ en zullen zij zich het volgend jaar in volle glorie tonen. Dat is de overtuiging van Moniek Arends en Chris van Benthem, die het volgende hebben geschreven over het initiatief en de uitvoering om de bermen langs de rondweg bloemrijker te maken.

“Ons prachtige en eeuwenoude Twentse coulissenlandschap met haar oude eiken, houtwallen, bloemrijke weiden met koeien, kronkelende beken, oude boomgaarden en fraaie doorgezichten, dat veel bewoners van onze gemeenten van vroegere tijden nog kennen en koesteren, is steeds meer aan het verdwijnen.”

https://behoudtwentslandschap.petities.nl/

Partner in de Landschapsdeal: http://www.landschapsdeal.nl/

Stichting Behoud Twents Landschap is een bezorgde burger initiatief, oorspronkelijk opgestart door landschapsliefhebbers uit Noord-Oost Twente.

De Stichting  Behoud Twents Landschap ziet dat het Twentse platteland zowel landschappelijk als ecologisch aan kwaliteit verliest. Om een ecologische ramp te voorkomen  roept de stichting op om in actie te komen en grondeigenaren en bestuurders om verantwoordelijkheid te nemen voor het behoud van het Twentse Landschap.  Met elkaar dienen we NU maatregelen te nemen voor het te laat is. We dienen onze kinderen een fraai coulisselandschap achter te laten met een grote biodiversiteit zoals het vroeger ook was.

REPORTAGE EN INTERVIEWS RONDOM WINDTURBINES IN NOORD OOST TWENTE