Skip to content

“VOOR WIE HET TWENTS LANDSCHAP LIEF HEEFT”

Stichting Behoud Twents Landschap

Stichting Behoud Twents Landschap

Stichting Behoud Twents Landschap is een bezorgde burger initiatief, oorspronkelijk opgestart door landschapsliefhebbers uit Noord-Oost Twente.

De Stichting  Behoud Twents Landschap ziet dat het Twentse platteland zowel landschappelijk als ecologisch aan kwaliteit verliest. Om een ecologische ramp te voorkomen  roept de stichting op om in actie te komen en grondeigenaren en bestuurders om verantwoordelijkheid te nemen voor het behoud van het Twentse Landschap.  Met elkaar dienen we NU maatregelen te nemen voor het te laat is. We dienen onze kinderen een fraai coulisselandschap achter te laten met een grote biodiversiteit zoals het vroeger ook was.

Stichting Behoud Twents Landschap, SBTL, Ootmarsum, Vasse, Tubbergen, Dinkelland, Noaberkracht

Hoe het begon

Chris van Benthem luidt de noodklok, hij ziet steeds meer houtwallen in Twente verdwijnen met een ecologische woestenij tot gevolg.

Oude eiken werden gekapt, houtwallen verdwijnen…. Chris van Benthem staat allang niet meer alleen. Inmiddels is er een werkgroep opgericht en is er de Stichting Behoud Twents Landschap.

Bekijk de reportage op TV Oost.